שינוי אוטומטי

המערכת מבצעת שינוי אוטומטי בין דוד שמש ומערכת חימום גז

במערות מסוג זה המשתמש נאלץ לשנות באופן ידני את מקור אספקת המים החמים מדוד שמש ליונקרס. שינוי זה אמור להתבצע בדרך כלל פעמיים בשנה בתחילתה ובסיומה של תקופת החורף, אך למעשה דרוש רק בימים ללא שמש ישירה.
זה מתסכל לפתוח ולסגור את הברזים יום-יום ולהיתקע במקלחת בלי מים חמים.
מערכת EVERHOT מבצעת שינוי זה באופן אוטומטי במהלך כל שנה באופן מיטבי לניצול המים שחוממו על ידי השמש עד לטיפה האחרונה.

למי שהמערכות הנ"ל מחוברות בטור נתקלים בתופעת מפל הלחץ מים וניתוקים לא צפויים.
מערכת EVERHOT מפרידה חיבור טורי לצורך מניעת מפל הלחץ של המים החמים.